Chợ gia đình Carlin Springs

Cửa hàng tạp hóa miễn phí cho cả gia đình bạn!

Trái cây và rau quả tươi, đồ khô và đồ hộp.

Mở cửa cho tất cả các gia đình có học sinh tại Carlin Springs.

Ở đâu: Trường tiểu học Carlin Springs - BACK PARKING LOT

Khi nào:Thứ Sáu, tháng 12 18th, 2020

thời gian: 11:00 sáng

câu hỏi: Gọi cho Phòng khám của Trường theo số 703-228-8421

Yêu cầu mặt nạ

Alimentos gratis para toda su quen!

Frutas y Vegetales Freshcos, cereales, granos y alimentos enlatados. Disponible solamente para las familyias con estudiantes en Carlin Springs.

Dónde: En la escuela Carlin Springs - ESTACIONAMIENTO DE ATRAS DE LA ESCUELA.

Cuándo:vienes, 18 de diciembre, 2020

thời gian: 11:00 sáng

Câu hỏi? Llame a la clínica de la escuela al 703-228-8406.

Las máscaras con trai bắt buộc!