Bảng lựa chọn gia đình

Các Bảng Lựa chọn Tư duy Sáng tạo và Phê bình do Giáo viên Tài nguyên dành cho Năng khiếu tạo ra. Chúng tôi khuyến khích các gia đình thử các hoạt động này tại nhà để khuyến khích tư duy thú vị! Bảng lựa chọn mới sẽ được chia sẻ trên trang này hàng tuần. Thưởng thức!

Hội đồng lựa chọn CCT (ngày 16 tháng XNUMX)

CCT Hội đồng lựa chọn (ngày 9 tháng XNUMX)

Hội đồng lựa chọn CCT (ngày 4 tháng XNUMX)

Hội đồng lựa chọn CCT (ngày 14 tháng XNUMX)

CCT Choice Board (ngày 9 tháng XNUMX)