Buổi Làm việc của Ban Giám hiệu - Tiến trình Ranh giới Trường Tiểu học

Để xem trực tiếp các Buổi Làm việc của Ban Giám hiệu, vui lòng truy cập https://www.apsva.us/school-board-meetings/school-board-work-sessions-meetings/watch-live-work-sessions/

Để biết thêm thông tin về Tiến trình Ranh giới Trường Tiểu học Mùa thu 2020, vui lòng truy cập: https://www.apsva.us/engage/Fall2020ElementaryBoundaries/Vui lòng gửi câu hỏi và nhận xét đến: tham gia@apsva.us

Thêm sự kiện này vào Lịch Google Thêm sự kiện này vào iCal xuất khẩu

Chi tiết

Bắt đầu:

Kết thúc: