Đêm thông tin trung học cơ sở 2020

Tham gia Trường Công lập Arlington (APS) cho Đêm Thông tin Trung học Cơ sở vào Thứ Hai, ngày 26 tháng 2020 năm 7 lúc 2021 giờ tối. Sự kiện sẽ là ảo và liên kết để tham gia sẽ được chia sẻ với các gia đình vào ngày diễn ra sự kiện. Phụ huynh và gia đình của học sinh nhập học trung học cơ sở vào mùa thu năm XNUMX sẽ được nghe giới thiệu tổng quan về APS trường trung học cơ sở, các lựa chọn trường học, thời hạn và thủ tục nộp đơn, các buổi thông tin về trường học, các nguồn sẵn có, và hơn thế nữa.

Để biết thêm thông tin về sự kiện này, vui lòng truy cập: https://www.apsva.us/school-options/middle-school-choices/.

Thêm sự kiện này vào Lịch Google Thêm sự kiện này vào iCal xuất khẩu

Chi tiết

Bắt đầu:

Kết thúc: