Đêm Tin học Trung học 2020

Tham gia Arlington Public Schools (APS) cho Đêm Thông tin Trung học vào Thứ Hai, ngày 2 tháng 2020 năm 7 lúc 2021 giờ tối. Sự kiện sẽ là ảo và liên kết để tham gia sẽ được chia sẻ với các gia đình vào ngày diễn ra sự kiện. Phụ huynh và gia đình của học sinh nhập học trung học phổ thông vào mùa thu năm XNUMX sẽ được nghe giới thiệu tổng quan về các trường trung học APS, các lựa chọn trường học, thời hạn và thủ tục nộp đơn, các buổi thông tin về trường học, các nguồn sẵn có, v.v.

Để biết thêm thông tin về sự kiện này, vui lòng truy cập: https://www.apsva.us/school-options/high-school-choices/.

Thêm sự kiện này vào Lịch Google Thêm sự kiện này vào iCal xuất khẩu

Chi tiết

Bắt đầu:

Kết thúc: