Không có chỗ cho sự căm ghét

Cho dù bạn là sinh viên, nhà giáo dục hay thành viên trong gia đình, bạn đều có vai trò trong việc chống lại sự thiên vị và bắt nạt như một biện pháp để ngăn chặn sự leo thang của sự căm ghét.

No Place for Hate® là một chương trình tự định hướng giúp tất cả các thành viên trong cộng đồng trường học của bạn thực hiện điều đó.

Chương trình Không có Nơi để Ghét

Trường tiểu học không có chỗ cho lời cam kết thù hận:

Tiếng Anh

Tiếng Tây Ban Nha

Amharic

tiếng Ả Rập

Tiếng Mông Cổ

Không có chỗ cho những lá thư cha mẹ căm thù:

Tiếng Anh

Tiếng Tây Ban Nha

Amharic

tiếng Ả Rập

Tiếng Mông Cổ