Montessori

Chào mừng đến với Montessori tại Carlin Springs!

 

Marlena Dasbach, Giáo viên

marlena.dasbach @apsva.us

 

Jessie Chirinos, Trợ lý Montessori

jessie.chirinos @apsva.us

 

“Bàn tay là giáo viên chính của đứa trẻ…”

- Tiến sĩ Maria Montessori

 

“Để học, đứa trẻ trước tiên phải có khả năng tập trung…Nhưng không ai có thể tập trung vào cô ấy.  Cô ấy phát triển sự tập trung bằng cách cố gắng tập trung vào trong một số nhiệm vụ cô ấy đang thực hiện với đôi tay của mình… ”

- Tiến sĩ Maria Montessori