Thông tin gia đình trong COVID-19

Hai con chó nói hãy an toànGia đình và bạn bè mẫu giáo:

 • Giáo viên lớp học của con bạn liên hệ với bạn qua điện thoại hàng tuần ngoài việc đưa các hoạt động học tập vui vẻ vào SeeSaw phù hợp với các hoạt động trong Gói tháng Tư. Vui lòng cho chúng tôi biết nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, thắc mắc hoặc cập nhật nào. Chúng tôi nhớ bạn và con bạn, và chúng tôi ở đây để giúp đỡ. Chúng ta có thể xa cách, nhưng chúng ta vẫn kết nối!
 • El maestro de clase de su hijo se comunica con usted por teléfono todas las semanas además de poner actividades divertidas de aprendizaje en SeeSaw. Háganos saber si tiene alguna pregunta, inquietud o realityización. Los extrañamos a usted ya su hijo y estamos aquí para ayudarlo. ¡Podemos estar strados, pero todavía estamos conectados!
 • የልጅዎ የመማሪያ ክፍል አስተማሪ አዝናኝ የመማር እንቅስቃሴዎችን በ SeeSaw ላይ ከማድረግ በተጨማሪ በየሳምንቱ በስልክ ይደውልልዎታል። እባክዎን ማንኛቸውም ጥያቄዎች ፣ ስጋቶች ወይም ማዘመኛዎች ካሉዎት ያሳውቁን። እርስዎ እና ልጅዎ ናፍቀናል እናም ለማገዝ እዚህ መጥተናል። ተለያይተን ሊሆን ይችላል ፣ ግን አሁንም ተገናኝተናል!

Sử dụng các hướng dẫn này để vào ParentVUE để xem Gói tháng Tư:

 • Đăng nhập vào ParentVUE tại: https://vue.apsva.us/PXP2_Login.aspx
 • In ParentVUE, nhấp vào menu thả xuống ở góc trên bên trái để chọn học sinh của bạn.
 • Nhấp vào Tài liệu. Nhấp vào liên kết cho tài liệu mà bạn muốn tải xuống.
 • Xem trang này cho ParentVUE đăng nhập trợ giúp
 • Bản sao giấy của gói PreK-2 cũng sẽ có sẵn để nhận bắt đầu từ ngày 13 tháng XNUMX lúc APS các trang web ăn uống lấy-n-go.

Sử dụng estas Guiducciones para ingresar a ParentVUE para ver el paquete de abril:

 • Đăng nhập vào ParentVUE trong: https://vue.apsva.us/PXP2_Login.aspx
 • En ParentVUE, hagaizz en el menú desplegable en la esquina ưu việt izquierda para seleccionar a su estudiante.
 • Haga sáo vi Documentos. Hagaizz en el enlace del documento que desea descargar.
 • Consulte esta página para obtener ayuda de inicio de sesión ParentVUE
 • Las copias de los paquetes PreK-2 también estarán disponibles a partir del 13 de abril en los sitios de comidas de Distribucion de comida de APS.

Gặp khó khăn với SeeSaw? Hãy nói chuyện với giáo viên trong lớp của bạn. Video này cũng có thể hữu ích.

¿Tienes problemas con SeeSaw? Por ủng hộ hable con su maestro de aula. Este video también puede ayudar.

ላይ ችግር እያጋጠመዎት ነው? እባክዎን የክፍልዎን መምህር ያነጋግሩ ፡፡ ይህ ቪዲዮም ሊረዳ ይችላል