Mẫu giáo

Hình ảnh trường mẫu giáo ở đây tôi đến

Sunita Graham, Giáo viên

laura.graham@apsva.us

Anthony Battle, Trợ lý

anthony.battle@apsva.us

Hội trường Launa, Giáo viên (Dẫn đầu)

launa.hall@apsva.us

Rachida Gdid, Trợ lý

rachida.gdid@apsva.us

Lakisha Cameron, Giáo viên

lakisha.cameron@apsva.us

Claudia Perez, Trợ lý

claudia.perez@apsva.us

Chris Payack, giáo viên

christine.payack@apsva.us

Ana Pires, Trợ lý

ana.pires@apsva.us

Jackie Love, Giáo viên Giáo dục Đặc biệt

jacqueline.love@apsva.us

Melissa Thenhaus, Trợ lý

melissa.thenhaus@apsva.us

Lorena Beverley, giáo viên tiếng Anh

lorena.beverley@apsva.us

Silvia Martinez, Giáo viên Tiếng Anh (Mẫu giáo và 1)

silvia.martinez@apsva.us