Mẫu giáo

Hình ảnh trường mẫu giáo ở đây tôi đến

 

 

 

 

Sunita Graham, Giáo viên

laura.graham @apsva.us

 

Anthony Battle, Trợ lý

anthony.battle @apsva.us

 

Hội trường Launa, Giáo viên (Dẫn đầu)

launa.hall @apsva.us

 

Rachida Gdid, Trợ lý

rachida.gdid @apsva.us

 

Lakisha Cameron, Giáo viên

lakisha.cameron @apsva.us

 

Claudia Perez, Trợ lý

claudia.perez @apsva.us

 

Chris Payack, giáo viên

christine.payack @apsva.us

 

Ana Pires, Trợ lý

ana.pires @apsva.us

 

Jackie Love, Giáo viên Giáo dục Đặc biệt

jacqueline.love @apsva.us

 

Melissa Thenhaus, Trợ lý

melissa.thenhaus @apsva.us

 

Lorena Beverley, giáo viên tiếng Anh

lorena.beverley @apsva.us

 

Silvia Martinez, Giáo viên Tiếng Anh (Mẫu giáo và 1)

silvia.martinez @apsva.us