Lớp 5th

Chào mừng đến với lớp 5

 

 

 

 

Stephen Shields, Giáo viên

stephen.shields @apsva.us

 

Taj Coleman, Giáo viên

tajmah.coleman @apsva.us

 

Katie Stephenson, Giáo viên (Trưởng nhóm)

katherine.stephenson @apsva.us

 

Megan Szwez, Giáo viên

megan.szwez @apsva.us

 

Courtney Hines, Giáo viên Giáo dục Đặc biệt

Courtney.hines @apsva.us

 

Magda Knap Tefera

magda.tefera @apsva.us

 

Jenny Kircher, giáo viên tiếng Anh

jennifer.kircher @apsva.us