5th Lớp

Chào mừng đến với lớp 5

Stephen Shields, Giáo viên

stephen.shields@apsva.us

Taj Coleman, Giáo viên

tajmah.coleman@apsva.us

Katie Stephenson, Giáo viên (Trưởng nhóm)

katherine.stephenson@apsva.us

Megan Szwez, Giáo viên

megan.szwez@apsva.us

Courtney Hines, Giáo viên Giáo dục Đặc biệt

Courtney.hines@apsva.us

Magda Knap Tefera

magda.tefera@apsva.us

Jenny Kircher, giáo viên tiếng Anh

jennifer.kircher@apsva.us