Танд интернэт хэрэгтэй юу? Нечесита интернет үү?

Чамд интернет_ хэрэгтэй юу?

Танд интернэт хэрэгтэй юу? 8-р сарын 703-наас өмнө бүх оюутнууд интернетэд нэвтрэх шаардлагатай байна. Бид танд тусалж чадна! Карлин Спрингс (228-6645-XNUMX) дээр бидэнтэй холбогдоорой. Хүүхдийнхээ нэр, утасны дугаараар нарийвчилсан мессеж үлдээгээрэй. Хэрэв та Комкастаас гол захидал хүлээн авбал түүнийг нээгээд тусламж хэрэгтэй болно.

Танд интернэт хуудас хэрэгтэй юу?

¿Нечесита интернет үү? Todos los estudiantes necesitarán acceso a internet antes del 8 de septiembre. ¡Podemos ayudarlo! Llámenos a Carlin Springs (703-228-6645). Deje un mensaje detallado con el nombre de su hijo y su número de teléfono Si recibe una carta de Comcast, ábrala y llámenos si necesita ayuda.