Виртуал ажилчдын нээлттэй ажлын цаг - Бага сургуулийн хилийн үйл явц

Виртуал уулзалтын холбоосыг үйл явдлын өмнө байрлуулах болно https://www.apsva.us/engage/fall2020elementaryboundaries-virtualevents/

2020 оны намрын бага сургуулийн хилийн үйл явцын талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг дараах хаягаас авна уу. https://www.apsva.us/engage/Fall2020ElementaryBoundaries/

Асуулт, сэтгэгдлээ дараах хаягаар илгээнэ үү. eng@apsva.us

Энэ үйл явдлыг өөртөө нэмнэ үү Google Календарь Энэ үйл явдлыг өөртөө нэмнэ үү iCal Экспорт

Дэлгэрэнгүй

Эхлэх:

Төгсгөл: