Сургуулийн удирдах зөвлөлийн ажлын хуралдаан - Бага сургуулийн хилийн үйл явц

Сургуулийн удирдах зөвлөлийн ажлын хуралдааныг шууд үзэх бол зочилно уу https://www.apsva.us/school-board-meetings/school-board-work-sessions-meetings/watch-live-work-sessions/

2020 оны намрын бага сургуулийн хилийн үйл явцын талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг дараах хаягаас авна уу. https://www.apsva.us/engage/Fall2020ElementaryBoundaries/Асуулт, сэтгэгдлээ дараах хаягаар илгээнэ үү. eng@apsva.us

Энэ үйл явдлыг өөртөө нэмнэ үү Google Календарь Энэ үйл явдлыг өөртөө нэмнэ үү iCal Экспорт

Дэлгэрэнгүй

Эхлэх:

Төгсгөл: