Montessori

Карлин Спрингс дэх Монтессори хотод тавтай морилно уу!

Марлена Дасбах, Багш

marlena.dasbach@apsva.us

Жесси Чиринос, Монтессори туслах

jessie.chirinos@apsva.us

“Гар бол хүүхдийн ерөнхий багш юм ...”

- Доктор Мария Монтессори

“Хүүхэд сурахын тулд эхлээд анхаарлаа төвлөрүүлж чаддаг байх ёстой ...Гэхдээ хэн ч түүний анхаарлыг төвлөрүүлж чадахгүй. Тэрээр анхаарлаа төвлөрүүлснээр төвлөрлийг хөгжүүлдэг тэр гараараа хийж байгаа зарим даалгаварт ... ”

- Доктор Мария Монтессори